4/11/2014

TEKNIK MENULIS UCAPAN

Kod SP2 ***(BBT)(SOLD OUT)
Harga : RM18 ( Harga pasaran : RM25.00 )

Pengarang : Jeniri Amir
Terbit & M/surat : 2010/248 hal.
Penerbit :
PTS Professional S/B
ISBN : 978-983-3376-28-5 


Sinopsis:
Buku ini berupaya menjadi petunjuk ataupun panduan praktis dalam penulisan pelbagai jenis teks ucapan. Panduan praktis itu berlandaskan teori ilmiah dan dipersembahkan dengan gaya bahasa yang segar dan lincah serta mudah diikuti.

Di negara kita, sudah banyak buku berkaitan bagaimana menyampaikan ucapan diterbitkan. Namun, belum ada buku berkenaan bagaimana menulis ucapan, seolah-olah menulis ucapan kurang penting berbanding menyampaikan ucapan. Sesiapa sahaja sukar hendak berhadapan dengan khalayak apabila diminta berucap. Justeru, persiapan termasuk penulis-an teks adalah penting dan membantu.
 

Menyedari kekosongan itu dan pentingnya buku berkaitan teknik penulisan ucapan, maka lahirlah buku Teknik Menulis Ucapan ini iaitu buku pertama seumpamanya di negara kita. Hasrat hendak menulis buku ini sudah lama terpendam sejak saya mula menulis ucapan lebih daripada 20 tahun lalu. Sejak pengalaman pertama menulis ucapan pada 1982, seorang demi seorang kemudiannya meminta saya menulis ucapan bagi pelbagai tujuan. Lalu saya terfikir, mengapa tidak dirakamkan pengalaman itu?

Buku ini berupaya menjadi petunjuk ataupun panduan praktis dalam penulisan pelbagai jenis teks ucapan. Panduan praktis itu dilandasi oleh teori ilmiah dan dipersembahkan dengan gaya bahasa yang segar dan lincah serta mudah diikuti.

Buku ini boleh digunakan oleh mereka yang perlu menyampaikan ucapan sama ada ahli politik, ketua jabatan, tokoh korporat, pegawai perhubungan awam, kakitangan sektor awam dan swasta ataupun mahasiswa dan pelajar sekolah serta sesiapa sahaja yang mahu mempertajamkan ucapan mereka. Buku ini menjelaskan pelbagai aspek menulis ucapan iaitu daripada menyelidik, mengolah hingga ke proses menyunting. Penekanan khas diberikan kepada strategi dan teknik retorik sebagai alat penting bagi memastikan ucapan itu hidup dan berkesan. Teknik retorik adalah penting dikuasai kerana itu adalah paksi ucapan walaupun perkataan retorik banyak disalah faham dan diberikan makna negatif.Isi Kandungan


Bab 1  : Penulis Ucapan

Persiapan Rapi
Pendapatan Lumayan
Kadar Bayaran
Menjadi Jutawan
Kepuasan

Bab 2 : Persiapan

Kuasai Ilmu Pengetahuan
Menguasai dan Memahami Kuasa Bahasa
Memahami Jenis-jenis Retorik
Pendengar yang Baik
Kemahiran Interpersonal
Suka Bertanya
Kritis dan Analitis
Tekun dan Bulatkan Tekad
Mahir Menggunakan Komputer
Ketahui Akta
Bertanggungjawab
Menepati Janji
Amanah
Sentiasa Ingin Tahu
Berani dan Gigih
Bercita-cita Tinggi

Bab 3 : Menggali Maklumat

Korek Kepala Sendiri
Gali Pengalaman Orang Lain
Wawancara
Lingkungan
Akhbar dan Majalah
Maklumat di Internet
Ensiklopedia
Buku
Buku Petikan
Buntu Idea
Sumber dan Persoalan

Bab 4 : Pelbagai Jenis Ucapan
Ucapan Majlis Anugerah
Ucapan Makluman
Ucapan Perpisahan
Ucapan Politik
Ucapan Penghargaan
Ucapan Nasihat
Ucapan di Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen
Ucapan Tahniah
Ucapan Motivasi

Bab 5 : Memancing Khalayak
Jenis Pendahuluan
Pendahuluan Petikan
Pendahuluan Ringkasan
Pendahuluan Penglibatan Peribadi
Pendahuluan Latar Belakang
Pendahuluan Harapan
Menyatakan Syukur
Pendahuluan Madah
Pendahuluan Imbasan Lalu
Memperkenalkan Tujuan
Memuji Khalayak
Kaitkan dengan Tarikh
Pendahuluan Latar Belakang Watak
Pendahuluan Lelucon
Pendahuluan Gambaran
Menceritakan Pengalaman Peribadi

Bab 6 : Menstrukturkan Maklumat
Menganyam Fakta
Mencengkam Khalayak
Membina Wacana
Pengolahan
Kronologi
Mengadun Maklumat
Peralihan
Alat Perangkai
Kreativiti

Bab 7 : Merangkai Idea
Pengulangan Kata
Urutan Aksi ataupun Faktor
Peralihan Masa
Idea Persamaan
Idea Bertentangan

Bab 8 : Tema dan Fokus
Ideologi
Fokus
Urutan
Relevan

Bab 9 : Tepukan Gemuruh

Tukang Cerita
Ucap Selamat Tinggal
Tutup dengan Merumuskan Idea dalam Kandungan
Tutup dengan Rayuan Supaya Tindakan Diambil
Meninggalkan Tanggapan Positif
Tutup dengan Visi ataupun Pandangan Masa Depan
Penutup Ulangan Pendahuluan
Penutup Terdekat
Penegasan Semula Tujuan
Tutup dengan Mengulangi Idea Pusat
Penutup Anekdot
Penutup Semula Jadi
Penutup Pernyataan Langsung
Penutup Kejutan
Penutup Kata-kata Nasihat
Penutup Soalan
Penutup Petikan
Langkah Konkrit
Penutup Ucap Tahniah dan Syabas

Bab 10 : Daripada Statistik ke Anekdot

Statistik
Kuasa Bukti
Fakta
Maklumat
Anekdot

Bab 11 : Daripada Contoh ke Perbandingan

Contoh
Penjelasan
Analogi
Kecindan
Puisi
Testimoni
Madah Bestari
Peribahasa dan Simpulan Bahasa
Pantun
Takrif
Perbandingan dan Perbezaan

Bab 12  : Bermain Retorik
Triad: Kumpulan Bertiga
Pengulangan
Klausa Adverba Ulasan
Penggunaan Kata Ganti Nama Berulang-ulang
Merujuk Khalayak dengan Panggilan ‘Enak’
Berlawanan
Keterbalikan
Penamsilan
Soalan Retorik
Gunakan Bahasa Figuratif yang Sesuai

Bab 13  : Ucapan Bergaya
Latar Belakang Penyampai
Sesuai dengan Khalayak
Masa
Sesuaikan dengan Tajuk, Isu dan Persoalan
Gunakan Bahasa Lisan
Diksi
Citraan

Bab 14 : Rahsia Stail
Mudah Difahami
Bahasa yang Menarik
Kuasai Mekanis Penulisan
Pastikan Ayat Tidak Terlalu Panjang
Pelbagaikan Ayat
Ungkapan yang Segar dan Bertenaga
Ekonomis
Ketepatan Pilihan Kata
Bahasa Baku
Elakkan Bahasa Bombastik dan Bahasa Teknikal
Langsung
Jitu dan Padat
Bahasa Perlu Jelas
Kesilapan Gaya

Bab 15 : Urutan
Pertautan
Strategi
Perenggan Berkesan
Pelbagai Kaedah
Tiga Komponen
Pola Urutan

Bab 16  : Menyemak dan Menyunting
Bab 17 Reka Letak Teks
Jenis dan Saiz Tulisan
Jarak Langkau
Cara Menaip
Reka Letak dalam Bentuk Puisi
Kesan Bingkai
Bullet
Nombor
Muka Surat
Huruf Tebal
Perenggan
Tajuk dan Subtajuk
Bibliografi

Tiada ulasan: