11/06/2012

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN MELAYU – Perkembangan dan Isu Kontemporari

Kod U2 ***(BBL)

 
 Harga : RM10 ( Harga Runcit : - )

Penyelenggara : Fairuzah Hj. Basri
Terbit & M/surat : 2008 (ke2 – 2012)/263 hal.
Penerbit : Penerbit UiTM S/B
ISBN : 9789673051120KANDUNGAN :

BAB 1 : KONSEP TAMADUN
1.1  Pendahuluan
1.2  Takrif Tamadun : Peristilahan
1.3  Ciri-Ciri Tamadun
1.4  Konsep Tamadun Islam
1.5  Konsep Tamadun Barat
1.6  Jatuh Bangun Tamadun dari Persfektif Islam
1.7  Kesimpulan

BAB 2 : INTERAKSI ANTARA TAMADUN
2.0 Pendahuluan
2.1  Interaksi Antara Tamadun
2.2  Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun
2.3  Nilai dan Kepentingannya
2.4  Kesan Interaksi antara Tamadun di Malaysia
2.5  Kesimpulan

BAB 3 : ISLAM DAN TAMADUN MELAYU
3.0  Pendahuluan
3.1   Konsep Tamadun Melayu
3.2  Kedatangan Islam ke Alam Melayu
3.3  Islamisasi Alam Melayu
3.4 Sejarah Pencapaian Tamadun Melayu
3.5  Tamadun Melayu Teras Tamadun Malaysia
3.6  Kesimpulan

BAB 4 : ISU-ISU KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM
4.0  Pendahuluan
4.1  Hegemoni Barat
4.2  Krisis Nilai dan Etika dalam Sains dan Teknologi
4.4  Persepsi Jihad
4.5  Kesan Perkembangan Komtemporari kepada Masyarakat dan Negara
4.6  Kesimpulan

BAB 5 : ISLAM HADHARI DAN PROSES PEMBANGUNAN NEGARA
5.0  Pendahuluan
5.1 Konset Islan Hadhari
5.2 Prinsip Islam Hadhari
5.3  Islam Hadhari dan Perpaduan Negara
5.4  Kesimpulan