5/22/2014

TEKNIK MENGAJAR KOMSAS – KOMPONEN SASTERA

Kod SP3 ***(BBL)

Harga : RM14 ( Harga pasaran : RM20.00 )

Pengarang : Naffi Mat
Terbit & M/surat : 2006/184 hal.
Penerbit : PTS Professional S/B
ISBN :  978-983-3585-33-5


KANDUNGAN :

1.Prinsip Dasar Bahasa dan Sastera
2. Falsafah dan Rasional
3. Kaedah Demonstrasi
4. Kaedah Penemuan
5. Kecerdasan Intrapersonal
6. Kedah Ungkapan Kreatif
7. Kecerdasan Interpersonal
8. teknik Menyelesaikan Masalah
9. Kaedah Kajian Kes
10. Teknik Sumbang Saran
11. Teknik Membuat Projek
12. Model Skima
13. Teknik Kerusi Panas
14. Kaedah Simposium
15. Kaedah Main Peranan
16. Kemahiran Meramal
17. Kecerdasan Visual-Spatial
18. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif
19. Teknik Mentafsir
20. Kecerdasan Linguistik
21. CoRT Thinking Programme
22. Teknik Bayangan Minda
23. Teknik Percambahan Fikiran
24. Teknik Forum

Bibliografi

Tiada ulasan: