12/03/2013

PERANGI SIHIR

Kod KP3 ***(BBT)


Harga : RM14 ( Harga pasaran : RM18.00 )

Pengarang : Engku Ansaruddin Agus / Dr. Mohd Azlee A. Mutalib
Terbit & M/surat : 2011/215 hal.
Penerbit :
PTS Millennia S/B
ISBN :  978-967-0142-46-3


Perangi Sihir adalah buku anti-sihir yang ditunggu-tunggu selama ini. Gabungan dua pengamal perubatan; seorang pakar perubatan tradisional dengan pengalaman 40 tahun dan seorang lagi doktor perubatan di salah sebuah hospital terkemuka. Perangi Sihir mengemukakan fakta perihal sihir dan angkara jin, serta kes-kes sebenar daripada pengalaman pesakit.
Perangi Sihir bukan sahaja membuatkan kita lebih faham perihal serangan halus terkutuk ini, bahkan kaedah bagi melindungi dan mempertahankan diri daripadanya.

KANDUNGAN :

FASA 1
 

BAB 1: PENGENALAN KEPADA ALAM JINDAN TIPU DAYANYA
Jin dan Akidah Manusia
Penyakit Sebagai Ujian Kepada Manusia
Kategori Penyakit Manusia
Penyakit fizikal
 • Penyakit mental
 • Penyakit hati (kalbu)
 • Penyakit gangguan jin, syaitan dan iblis
Penglibatan Jin Dalam Penyakit Manusia 

BAB 2: PENGETAHUAN DAN RAHSIA-RAHSIA PERIHAL  JIN
Apakah itu Jin, Syaitan dan Iblis?
Ciri-Ciri Jin
 • Bersifat ghaib
 • Mempunyai keturunan
 • Berumur panjang
 • Tempat kediaman jin
 • Makanan jin
 • Jin mampu berfikir
 • Jin mempunyai hierarki, pangkatdan organisasi
Akidah dan Agama Jin
Jin Sebenarnya Takut Kepada Manusia
Jin Terlalu Dengki dan Berdendam kepada Manusia
Gangguan-Gangguan Jin
 • Gangguan halus kepada hati
 • Gangguan pancaindera
 • Gangguan mental
 • Gangguan fizikal
 • Gangguan sosial
 • Gangguan peringkat global
Waktu-waktu Jin dan Syaitan Keluar Bertebaran 

BAB 3: HUBUNGAN JIN DAN MANUSIA
Sejarah Permusuhan Antara ManusiaDengan Jin
Martabat Manusia Berbanding Jin
Kesepakatan Jin dan Manusia
 • Golongan jin benar-benar menguasaidan mengatasi golongan manusia
 • Manusia dan jin menjadi sahabatyang sama taraf
 • Manusia memerintah, menguasai,dan mengatasi jin
Apakah Pendirian Kita Sebagai Manusia? 

BAB 4: STRATEGI PENIPUAN IBLIS DANSYAITAN KEPADA MANUSIA
Penipuan dan Peluru-peluru Syaitan
Tempat-Tempat Kegemaran Syaitan
 • Tandas
 • Pasar-pasar
 • Makanan
 • Perkara yang memabukkan
 • Muzik yang melekakan
 • Syair-syair
 • Tatu
 • Dusta
 • Perempuan
Misi dan Visi Iblis dan Syaitan
Serangan Jin-jin Kepada Manusia

BAB 5: REALITI GANGGUAN JIN
Gangguan-Gangguan Jin
Lima Peringkat Gangguan Jin
 • Gangguan bunyi-bunyian
 • Gangguan jelmaan
 • Gangguan perasaan
 • Sakit fizikal
 • Kerasukan dan gila


FASA 2
 

BAB 6: TANDA-TANDA GANGGUAN JINDAN JENIS-JENISNYA
Jenis-Jenis Gangguan Jin
 • Sihir
 • Saka
 • Jin yang singgah
 • Jin yang diseru
 • Histeria
Kadar Kesan Penyakit Gangguan Jin
 • Faktor jin
 • Faktor pesakit
 • Faktor perawat
 • Faktor sokongan keluarga dansahabat handai
Tanda-Tanda Gangguan Jin
Tanda-Tanda Bermula Serangan Jin
Tanda-Tanda Jin Cuba Memasuki Tubuh
Tanda-Tanda Pesakit Dalam Keadaan Jaga
Tanda-Tanda Ketika Pesakit Sedang Tidur
Tanda-Tanda Semasa Mendapat Rawatan
Tanda-Tanda Kerasukan ataupun JinMenjelmakan Diri

BAB 7: KATEGORI PERTAMA - SIHIR
Definisi Sihir
 • Definisi deri segi syariah
 • Definisi dari segi pemahaman perawat
Penjelasan Perihal Ilmu Sihir ataupun Ilmu Hitam
Komponen-Komponen yang Terlibatdalam Aktiviti Sihir
Bagaimanakah Mahu Mengenali Tukang-tukang Sihir?
 • Tanda-tanda Zahir
 • Tanda-tanda Ketika Merawat ataupun Melakukan Upacara Sihir
Upacara Tukang Sihir
Jenis-Jenis Sihir
 • Tuju-tuju
 • Sihir pemisah
 • Sihir pembenci
 • Sihir pengasih
 • Sihir gangguan penyakit fizikal
 • Penyakit gangguan mental atau gila
 • Pukau
 • Santau
 • Susuk
 • Sihir pelalau
 • Sihir yang melibatkan hubungan suami isteri
 • Sihir yang melibatkan wanita
 • Sihir yang berlaku melalui penggunaan objek
 • Sihir ilmu kekuatan dan kehebatan diri
 • Sihir serangan kepada akidah dan hati
 • Sihir yang terkenal di Indonesia
Kajian Kes Sihir 1
 • Hilang pekerjaan angkara sihir
 • Perbincangan Kes 1
Kajian Kes Sihir 2
 • Rumah sendiri terasa bagaikan nerakaangkara sihir
 • Perbincangan Kes 2
Kajian Kes Sihir 3
 • Migrain angkara gangguan jin
 • Perbincangan Kes 3
Kajian Kes Sihir 4
 • Disihir rakan kongsi perniagaan
 • Perbincangan Kes 4
Kajian Kes Sihir 5
 • Ustazah yang terjun bangunan
 • Perbincangan Kes 5
Kajian Kes Sihir 6
 • Bahana sihir pelalau
 • Perbincangan Kes 6
Kajian Kes Sihir 7
 • Diganggu jin Kristian
 • Perbincangan Kes 7
Kesimpulan Cerita Perihal Sihir 

BAB 8: KATEGORI KEDUA - SAKA
Definisi dari segi Pemahaman Perawat
Komponen-Komponen Saka
Cerita Perihal Saka
 • Bagaimanakah proses pemilikandan penurunan saka berlaku?
 • Bagaimanakah saka boleh berpindahdan kepada siapa ia pergi?
 • Anak cucu yang berisiko tinggi menjadisasaran jin saka
Tanda-tanda gangguan Jin Saka
Adakah Saka itu Baik?
Adakah Mewarisi Ilmu Ganjil Suatu Kelebihan?
Kajian Kes Saka 1
 • Saka keturunan membawa derita
 • Perbincangan Kes 1
Kajian Kes Saka 2
 • Gangguan saka pada umur senja
 • Perbincangan Kes 2
Kesimpulan Cerita Perihal Saka

BAB 9: KATEGORI KETIGA -JIN YANG SINGGAH
Jin yang Singgah
Komponen-Komponen dalam Gangguan Jinyang Menyinggah
Keadaan Jin-Jin yang MenggangguSecara Menyinggah
 • Jin-jin membalas dendam kepada manusia kerana disakit isecara sengaja ataupun tidak sengaja
 • Jin-jin jahat bertindak balas kepadaorang yang mencabarnya ataupunbercakap besar
 • Jin-jin jatuh cinta kepada manusia
 • Jin-jin mengganggu manusia secarasuka-suka ataupun kerana keseronokan
 • Jin-jin Ifrit yang ganas dan berpangkattinggi mempunyai kerajaan dan organisasimenghantar jin-jin jahat
 • Jin-jin yang masuk ke dalam tubuh manusia
Tanda-tanda khusus bagi gangguan jin yangmenyinggah
Kajian Kes Jin Singgah 1
 • Jin Sungai Congkak membawa penyakit
 • Perbincangan Kes 1
Kajian Kes Jin Singgah 2
 • Diganggu jin ketika melayari internet
 • Perbincangan Kes 2
Kesimpulan Perihal Jin yang Singgah

BAB 10: KATEGORI KEEMPAT - JIN-JINYANG DISERU
Komponen-Komponen Dalam GangguanJin yang Diseru
Bagaimanakah Keadaan ini Berlaku?
 • Jin-jin diseru melalui mantera-mantera,jampi-jampi atau ritual-ritual sihir
 • Jin-jin diseru melalui penglibatan dalampermainan rakyat ataupun teater tradisional
 • Jin-jin yang diseru melalui amalan-amalanpersilatan dan ilmu kebatinan pendekar
 • Jin-jin diseru melalui kaedah menurunataupun resapan ilmu jadi-jadian
 • Pengamalan ajaran-ajaran sesat
 • Jin-jin yang diseru untuk berseronok-seronok
 • Jin-jin yang diletak apabila berubat dengantukang sihir
 • Jin-jin yang diseru melalui amalan seri wajahdan andam-mengandam
Kajian Kes Jin Diseru 1
 • Ilmu zikir pelik memanggil jin
 • Perbincangan Kes 1
Kajian Kes Jin Diseru 2
 • Ilmu silat yang menggunakan mantera
 • Perbincangan Kes 2
Kesimpulan Perihal Jin-Jin yang Diseru

BAB 11: KATEGORI KELIMA - HISTERIADAN RASUKAN
Histeria
Rasukan
Histeria dan Rasukan MengikutPemahaman Perawat
Punca-Punca Rasukan Jin yang Utama
Orang yang Berisiko Mengalami Kerasukan
Jenis-Jenis Rasukan Berlaku
Tanda-Tanda Rasukan
Tanda-Tanda Spesifik Rasukan Penuh
Tanda-Tanda Spesifik Rasukan Separa
Tanda-Tanda Rasukan yang Berlaku SecaraSementara ataupun Masuk dan Keluar
Kajian Kes Histeria
 • Kes 1
 • Kes 2
Kesimpulan Kepada Fenomena Rasukandan Histeria

FASA 3
 

BAB 12: MEMPERKASA BENTENG DIRISEBAGAI PENCEGAHAN GANGGUAN JIN
Usaha Pencegahan kepada Gangguan Jin
Memperkasa Benteng Diri Khusus MelaluiPencegahan dan Rawatan Gangguan Jin,Syaitan dan Iblis
Langkah-langkah memperkasa bentengdiri ataupun menguatkan kerohanian
 • Memurnikan tauhid dan meluruskan akidah
 • Mengikut sunah Nabi Muhammad
 • Menjaga solat
 • Memperbanyakkan membaca al-Quran dan mentaddabur isi kandungannya
 • Memperbanyakkan zikir dan mengingatiAllah dalam setiap keadaan
 • Memperbanyakkan selawat ke atas NabiMuhammad dan ahli keluarga serta sahabatsahabatbeliau
 • Menjauhi dan meninggalkan maksiatdan dosa
 • Memperbanyakkan amalan-amalan sunat
 • Sentiasa berdamping dengan alim ulama,orang soleh dan rakan-rakanyang baik
Amalan-Amalan Asas Dijadikan SebagaiAmalan Harian
Manfaat Serta Faedah Meditasi Zikrullah
Kesimpulan

BAB 13: PERAWATAN DAN PENYEMBUHANGANGGUAN JIN
Usaha Mencari Pengubatan dan Perawatan
Menjalani Rawatan daripada Perawat-Perawat yang Mengikut Syariat Islam
Rawatan Penyakit Gangguan Jin
Persediaan Sebelum Melakukan Rawatan
Pembacaan Ruqyah ke atas Pesakit
Set Ruqyah
Rawatan Susulan di Rumah Selepas Rawatan Utama Dilakukan
Amalan-Amalan Lain yang Perlu Diamalkan oleh Pesakit
 • Ayat-ayat Manzil
Beberapa Kategori Pesakit Selepas Rawatan

PENUTUP

Tiada ulasan: