12/03/2013

FIQH IMAM SYAFIE


Kod A17 ***(BBT)

Harga : RM14 ( Harga pasaran : RM18.00 )

Pengarang : Ridzuan Ahmad
Terbit & M/surat : 2012/269 hal.
Penerbit :
PTS Millennia S/B
ISBN :  978-967-411-006-2


Fiqh Imam Syafi­e mempunyai dua bahagian.
Bahagian pertama membentangkan biografi­ Imam Syafi­e.
Antara maklumat menarik adalah:
·         Kita mengetahui bagaimana beliau mampu menonjol dalam pelajaran walaupun miskin.
·         Kita juga melihat kehebatan Imam Syafi­e yang diminta berfatwa seawal umur 15 tahun.

Bahagian kedua membincangkan asas pemikiran ­fiqh Imam Syafi­e.
Pelbagai informasi unik diketengahkan, antaranya:
·         Kita mengetahui asas dan kaedah Imam Syafi­e dalam mengeluarkan hukum.
·         Kita juga meneliti dan memahami setiap satu istilah unik dan penting seperti zahir al-nas, istihsan, dan al-ihtiyat.

Fiqh Imam Syafi­e membuka jalan perkenalan kita dengan tokoh agung ini.

 KANDUNGAN :
Bab 1: Keperibadian Imam Syafie
Bab 2: Keluasan Ilmu dan Kemasyhuran Imam Syafie
Bab 3: Pemikiran Fiqh dan Ijtihad Imam Syafie
Bab 4: Sumber dan Medotologi Mengistinbatkan Hukum
Bab 5: Ruang Lingkup Pemikiran Fiqh Imam Syafie
Bab 6: Al-Ihtiyat dalam Pemikiran Fiqh Imam Syafie

Bab 7: Zahir al-Nas Asas Fatwa Imam Syafie
Bab 8: Hujah bahasa dalam Pemikiran Fiqh Imam Syafie
Bab 9: Qawaid Fiqhiyyah dalam Pemikiran Fiqh Imam Syafie
Bab 10: Pemikiran Usuli daripada Perspektif Pemikiran Fiqh Imam Syafie
Bab 11: Cabaran Pemikiran Fiqh Imam Syafie

Tiada ulasan: