11/19/2013

DASYATNYA TAUBAT NASUHA

Kod KT1 ***(BBT)Harga : RM20 ( Harga pasaran : RM25.00 )

Pengarang : Ibnu Qudamah Al-Maqdisy
Terbit & M/surat : 2011/358 hal.
Penerbit :
PTS Islamika S/B
ISBN : 978-967-366-105-3

Mereka hanya insan biasa. Mereka sebelum ini pernah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Mereka menyembah berhala, melakukan zina, membunuh, meminum arak, bongkak serta berani mencabar perintah Allah.
Akhirnya muncul kesedaran dalam hati, terus mereka cepat-cepat sujud bertaubat menyesali perbuatan lalu. Air mata yang mengalir menjadi saksi keinsafan. Namun, penyesalan yang menggugah kesedaran jiwa dirasakan tidak berguna lagi, lantas hidayah Allah menjadi pengubat duka.

Ingin mengetahui bagaimana dahsyatnya taubat mereka? Ikuti kisah mereka yang mungkin berjaya menjentik hati kita supaya bertaubat dan menghindari daripada perbuatan terlarang.
Buku ini merupakan karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Beliau adalah ulama dan cendekiawan Islam yang terkemuka. Istimewanya, buku ini mengandungi keunikan kisah mereka yang ‘kembali’ kepada Allah, termasuk taubat para malaikat, nabi-nabi, raja-raja, sahabat nabi, ulama dan orang biasa.

 KANDUNGAN : 

Bahagian 1 : Taubat Para Malaikat     1
1   Kisah Harut dan Marut      2

Bahagian 2 : Taubat Para Nabi Sebelum   NabiMuhammad      
2   Nabi Adam        8
3   Nabi Nuh        12
4   Nabi Musa        14
5   Nabi Daud        18
6   Nabi Sulaiman        24
7   Nabi Yunus        32

Bahagian 3 : Taubat Pembesar Sebelum Zaman Nabi Muhammad    
8   Raja Thalut        42
9   Putera Raja Keturunan Israel      46
10  Raja dan Istana       51
11   Nukman, Putera Amirul Qais      53
12  Kisah Seorang Raja       57
13  Amir Al-Qais        60
14  Waris Raja-Raja Yaman       62
15  Kisah Seorang Raja Keturunan Israel     64
16  Kisah Seorang Raja Keturunan Israel II     66
17  Lelaki Israel yang Menyembah Berhala     67
18  Kisah Seorang Raja       72
19  Kisah Raja Kan’an       74

Bahagian 4 : Taubat Umat Terdahulu Sebelum Zaman      Nabi Muhammad      
20  Kaum Nabi Musa       82
21  Kaum Nabi Yunus       85
22  Kisah Tiga Pembesar Negeri Pada Zaman Seorang Nabi   89
23  Penghuni Gua        91
24  Kisah Al-Kifli        94
25  Kisah Seorang Ahli Ibadat dan Seorang Pelacur    96
26  Pemfitnah dan Seorang Gadis      99
27  Pemilik Roti        101
28  Salah Seorang Ahli Ibadat      103
29  Pemilik Kaki        104
30  Barkha Seorang Ahli Ibadat      106
31  Hamba yang Derhaka       108
32  Insaf Selepas Diusir       110
33  Dua Lelaki Bani Israel       112
34  Rasa Takutmu Itu Penyelamat      113
35  Perjalanan ke Desa Kebaikan      115
36  Pembunuh Seratus Manusia      116
37  Seorang Pencuri daripada Bani Israel     118
38  Taatnya Berjaya Mengubah Ramai Orang    120
39   Seseorang yang Selalu Melakukan Perkara Keji    122

Bahagian 5 : Taubat Para Sahabat Semasa Zaman Nabi Muhammad          
40  Abu Khaitsamah       126
41  Ka’ab bin Malik       128
42  Abu Lubabah        132
43  Abu Hurairah Berfatwa kepada Wanita Berzina    134
44  Tsa’labah bin Abdul Rahman      136
45  Malik Ar-Ruasi        140
46  Orang Kaya daripada Kalangan Sahabat     142
47  Abu Sufyan bin Haris        144
48   Abdullah Az-Ziba’ra Si Penyair      147
49  Habbar bin Al-Aswad       150
50  Ikrimah bin Abu Jahal       152
51  Suhail bin Amr dan Haris bin Hisyam     155
52  Sahabat daripada Kalangan Ansar     157
53  Mihjan As-Saqafi       159
54  Thulaihah bin Khuwailid      162

Bahagian 6 : Taubat Para Pembesar Selepas Zaman Nabi Muhammad            
55  Dzul Kala’        166
56  Seorang Amir dan Pedagang      167
57  Raja Basrah        173
58  Raja Basrah dan Gadis Pelayan Istana     176
59  Ummul Banin Puteri Abdul Aziz Bin Marwan    179
60  Hisyam bin Abdul Malik      181
61  Humaid bin Jabir       183
62  Ibrahim bin Adham       185
63  Ibrahim bin Adham dan Seorang Lelaki Tua    188
64  Ibrahim bin Adham dan Lautan     191
65  Shaqiq Al-Balkhy       193
66  Abdullah bin Marzuq       194
67  Jaafar bin Hirb        196
68  Harun Ar-Rasyid       198
69  Anak Lelaki Harun Ar-Rasyid      205
70  Kisah Al-Makmun dengan Anaknya     209
71  Musa bin Muhammad bin Sulaiman Al-Hasyimi    220
72  Jaafar Al-Barmaki       225
73  Seorang Puteri Pembesar dan Abu Syuaib    227
74  Al-Watsiq dan Puterinya, Al-Muhtadi Billah    229

Bahagian 7 : Taubat Orang Perseorangan Selepas Zaman Nabi Muhammad         
75  Habib Abu Muhammad      236
76  Zadzan Al-Khindi       237
77  Malik bin Dinar       239
78  Daud bin Ath-Thai       243
79  Kisah Pedagang Baghdad      245
80   Abu Abdi Rabbi       248
81   Kisah Seorang Pemabuk      250
82   Al-Murta’isy        252
83   Abdul Rahman Al-Qass      254
84   Abul Harits Al-Aulasi       256
85  Abu Fadhl Muhammad bin Nasir As-Salami    258
86  Abul Hasan Al-Harqani       261
87  Muzanil bin Lahiq       263
88  Wanita dari Daumatul Jandal      267
89  Pemuda daripada Dunia Hiburan     270
90  Pemuda yang Sibuk dengan Urusan Dunia    271
91  Pemilik Banggunan yang Menjauhi Dunia Hiburan   274
92  Pengawal Istana yang berbuat Keji     276
93  Pemuda dari Kota Azdikan      278
94  Wanita yang Bertawaf di Sekeliling Kaabah    280
95   Lelaki yang Berbuat Jahat dengan Kedua Belah   Tangannya        281
96   Seorang Penduduk Madinah yang Suka Berpesta    di Hadapan Ibunya       282
97   Dinar Al-Ayyar yang Derhaka      286
98   Lelaki yang Mencintai Artis sehingga Lupa kepada Allah   289
99   Ahmad bin Yazid dan Isterinya      291
100   Wanita Jelita yang Mahu Menggoda Rabi’ bin Khaitsam   295
101   Seorang Jiran Ahmad bin Hambal     297
102   Kisah Abu Amr bin Alwan yang Menatap Wajah    yang Cantik        299
103   Pemabuk yang Mendengar Ayat-Ayat Al-Quran    300
104   Lelaki Tua dengan Gadis Bangsa Muhallabi    303
105   Seorang Badwi yang Mendengar Bacaan Ayat Al-Quran   307
106   Pemimpin Badwi yang Berpuasa     310
107   Labib, Ahli Ibadat Pembunuh Ular     311
108   Grasi Al-Mu’tasim dan Tamim bin Jamil     312
109   Kisah Seorang Penyamun      314
110   Yusuf bin Asbath dan Pemuda Penggali Kubur    316
111   Si Penggali Kubur       318
112   Pemuda yang Lupa Diri di Hadapan Ibrahim bin Adham 320
113   Pemilik Bakul Timun       323
114   Detik Kematian Seorang Penderhaka kepada Tuhannya   326
115   Rintihan Rindu Seorang Penyanyi Wanita    328

Bahagian 8 : Kisah Orang yang Memeluk Islam        
116   Seorang Nasrani Memeluk Islam     338
117   Kisah Pemuda Nasrani       340
118   Penyembah Berhala yang Memeluk Islam    343
119   Islamnya Seorang Majusi dan Keluarganya    346
120   Yahudi Dermawan yang Memeluk Islam     349
121   Yahudi Dermawan, Keluarga dan Jirannya Memeluk Islam 351


Tiada ulasan: