10/26/2012

INDAHNYA DIDIKAN AWAL ANAK CARA ISLAM

Kod A4 ***(BBT)Harga : RM11 ( Harga Runcit : RM15 )

Pengarang : Mazidah Muhammad / 
Dr. Noor Hisham Md Nawi
Terbit & M/surat : 2011/188 hal.
Penerbit : PTS Millennia S/B
ISBN : 9789670142272


KANDUNGAN :


Pengertian Pendidikan Anak-Anak

-Asas pendidikan anak-anakTema Pembangunan Rohani

-Panduan Mengenali Allah dan Mencintai Rasul

- Panduan Mengajar Solat
- Panduan Membaca Al-Quran

Tema Pembangunan Kognitif
-Keajaiban Otak Anak
-Deria dan Perkembangan Kognitif

Tema Pembangunan Jasadi
-Asas Pembinaan Fizikal Menurut Persfektif Islam
-Kaedah Pembinaan Fizikal Menurut Persfektif Islam
-Tahap Perkembangan Fizikal Anak-Anak
-Kemahiran Pergerakan Motor
-Pantulan (Refleksi)
-Kemahiran Pergerakan Motor Kasar dan Halus
-Pertumbuhan Fizikal Anak
-Perkara-Perkara Yang Mempengaruhi Perkembangan dan Pertumbuhan Fizikal

Tema Pembangunan Bahasa
-Asas pembinaan bahasa menurut persfektif Islam
-Asas Pembinaan Bahasa menurut persfektif Islam
-Peringkat perkembangan bahasa anak-anak
-Program khusus memperkenalkan bahasa kepada bayi

Tema Pembangunan Emosi
-Asas pembinaan emosi anak menurut Al-Quran dan Sunnah
-Perkembangan emosi bayi
-Keyakinan kendiri

Tema Pembangunan Sosialisasi
-Asas pembinaan sosialisasi anak menurut Al-Quran dan Sunnah
-Kemahiran berinteraksi
- Perkembangan sosialisasi anak-anak
-Tingkah laku prososial
-Tingkahlaku anti sosial
-Adab-adab sosial

Penutup dan Harapan